provedeme vás dotacemi

Provedeme Vás dotacemi od určení vhodného dotačního titulu, komplexního zpracování žádosti o dotaci, přes řízení a administraci projektu až po vyplacení dotace na váš účet.

bohaté zkušenosti

Zkušenosti sbíráme od roku 2008. Pomáhali jsme s dotacemi obcím, neziskovkám, univerzitě, obchodním společnostem i živnostníkům. Získali jsme pro naše klienty více než 400 milionů korun z evropských i národních zdrojů.

specializace

Specializujeme se na několik dotačních programů, které děláme na nejvyšší možné úrovni.

komplexnost

Projekty řešíme od prvotního záměru až po připsání dotace na účet. Se znalostí celého procesu chystáme jednotlivé části projektu.

dotační poradenství

Vyhodnocení projektového záměru
a určení dotačního programu

Tým našich spolupracovníků vyhodnotil od roku 2008 stovky projektových záměrů a pomohl klientům najít ten nejvhodnější dotační titul, případně je zkombinovat pro jednotlivé části záměru.

projektová příprava

Kompletní zpracování projektového záměru do komplexního, konkurenceschopného projektu

příprava

Připravíme komplexní žádost, která získá maximální možné bodové hodnocení. Díky úspěšné realizaci mnoha projektů v soukromém i veřejném sektoru víme, na co se při přípravě projektu zaměřit, jak eliminovat rizika, jak projekt nastavit finančně, časově a personálně, aby se mohl úspěšně a bez problémů realizovat.

zpracování

Zpracujeme projektový záměr, studii proveditelnosti, finanční analýzu a samotnou žádost. Koordinujeme přípravu ostatních příloh a samotného rozpočtu projektu.

projektové řízení

Řízení a administrace projektu díky zkušenostem z veřejného i soukromého sektoru

kompletní servis

S realizací projektů máme 10leté zkušenosti, které dnes a denně využíváme, ověřujeme a dále rozšiřujeme. Můžeme váš projekt řídit „od A do Z“ včetně nastavení milníků projektu, zpracování plánů cash flow, čerpání dotace, plnění indikátorů. Můžeme vést projektový tým, realizaci jednotlivých aktivit, minimalizovat rizika projektu, vybrat dodavatele a kontrolovat jeho výstupy.

administrace

Dle přání zákazníka můžeme projekt administrovat – zpracovávat monitorovací zprávy, žádosti o platby, vykazovat plnění indikátorů, komunikovat s poskytovatelem dotace, zajistit publicitu projektu, účastnit se kontrol poskytovatele dotace na projektu.

reference

obraťte se na nás

Mgr. Martin Holman

tel. 777 19 71 19

martin.holman@dotaradar.cz

Dotaradar s.r.o.

IČO: 06178502

DIČ: CZ06178502

Olomoucká 612/34

783 35 Horka nad Moravou

první kontakt

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a aplikují se podmínky ochrany soukromísmluvní podmínky společnosti Google.

Copyright © 2024 Dotaradar s.r.o.